Khach sạn Huế Hồng Thien 1

posted on 05 Apr 2015 18:07 by phongkhachsan28
Giới thiệu: Tất cả 15 phong của khach sạn Huế 2 sao nay dều dược thay dổi dể dap ứng cac nhu cầu của du khach. Mỗi phong dều co phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet...

Khach sạn Huế Hồng Thien 1 gồm 15 phong với thiết kế dẹp . Mỗi phong dều co phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), truy cập internet, ket sắt trong phong. 

khach san o tphcm Huế Hồng Thien 1 Khach sạn tuyệt vời ở Huế cung co dịch vụ phong 24 giờ, quan bar/tiệm rượu, dịch vụ giặt la/giặt kho, nha hang, dịch vụ phong, ket an toan, dưa don khach sạn/san bay. Những người dang tim kiếm cac tiện nghi thể thao va thư gian hạng nhất sẽ thấy bể bơi ngoai trời. 

khach sạn thanh binh 2 nha trang Huế Hồng Thien 1 Du khach dang tim kiếm sự kết hợp hoan hảo giữa sự quan tam an cần va sự tiện nghi hiện dại sẽ thấy diều do ở khach sạn xinh xắn nay. Bạn hay nhập ngay vao mẫu dặt phong trực tuyến an toan của chung toi dể dặt phong tại khach sạn Hong Thien Hotel 2 Huế. 

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Cho phep mang theo vật nuoi

Cho thue xe dạp

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach sạn/san bay

Ket an toan

Người giữ cửa

Nha hang

Quan bar/tiệm rượu

Tour

Trung tam thương mại

WiFi

Ban

Ban cong/san thượng

Bể bơi rieng

Bồn tắm

Dầu dia DVD/CD

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Quạt

Tivi

Voi hoa sen

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe

Comment

Comment:

Tweet